Hoved menu

Forsiden Behandlinger Tandregulering Paradentose Tandkrone Nye tænder Om os Kontakt os Vis vej til klinikken vores Facebook side

Tandimplantat menu

Hvad er et tandimplantat? Planlægning Billig eller bedst En tand Flere tænder Alle tænder Priser

Tandimplantat

Hvad er et tandimplantat, hvornår er det nødvændigt at sætte et tandimplantat og hvordan foregår behandlingen?

Tandimplantater er fundamentet for dine nye tænder eller din nye tand. Et tandimplantat er altid en integreret del af en anden behandling. Tandimplantater består af titanium og har oftest form som en skrue. Se opbygninger her under.

Opbygning af tandimplantat placeret i kæben

Det man i daglig tale kalder et tandimplantat dækker over flere ting.
Det kan beskrives som følgende, nedefra og op:

1) Tandimplantatet

2) Mellemdelen, distancen, abutmentet er det samme

3) Tandkronen

Er det nyt, at man kan sætte tandimplantater?
Nej, det er det ikke. Man har sat tandimplantater siden 1965. Tandlæge Henrik Harmsen har sat tandimplantater i Slagelse siden 1995. Hans første patienter var hans egen mor.

Stor erfaring.
Hos Vestsjællands Tandlægecenter i Slagelse har vores tandlæger stor erfaring i at planlægge og gennemføre tandimplantat behandlinger, og sætter for tiden omkring 300 tandimplantater pr. år.

Hvis du allerede nu vil i kontakt med os, udfylder du bare kontaktfeltet for neden her på siden, og du hører fra os hurtigst muligt.

Panorama-røntgenbillede af mistet tand før en tandimplantat operation

Tandimplantater kræver grundig planlægning og viden

At fejle i at planlægge, er at planlægge at fejle. Før man kan blive rigtig god til at sætte tandimplantater , skal man først være rigtig god til at lave fastsiddende tandkroner og tandbroer.

Når man bygger et hus starter man med at forestille sig, hvordan det skal se ud, når det er færdigt, og så undersøger man om jordbunden er i orden til at bygge huset, som man har tænkt sig.

Sådan er det også med tandimplantater. Man skal starte med at finde ud af hvordan slutresultatet skal være, og så ser man om der er knogle nok på det sted.

Er der knogle nok? Det undersøger man ved en CT scanning. Det er en røntgenundersøgelse, der gengiver underansigtet i 3D. Vi købte som den første danske tandklinik en CBCT scanner i 2007. Den giver et hurtigt og præcist overblik over situationen, og man får på stedet afklaret om der er knogle nok. Ikke flere operationer, hvor man opdager at der ikke er nok knogle. Jeg ved det på forhånd. Hvis du vil læse mere om scanneren, kan du klikke på menupunktet 3D røntgen.

Billig/bedst - 2 kvaliteter

Pris er altid et utroligt interessant emne, og her skal vi efter bedste evne forsøge at oplyse om forskellene på de billige og de bedste tandimplantater.

De billige - kopierne Er utætte! Patentet er udløbet og man kan få billige Kina/Korea kopier. Biologisk set mindre værdig. Økonomisk set lavest pris.

De dyre - originalerne Er tætte! Patentet er stadig i kraft, og man kan kun få de originale fra Tyskland. Biologisk set overlegen. Økonomisk set dyrere.

Hvorfor er originalerne dyrere? De oprindelige implantater, som man lavede tilbage i 1965 var forbundet til mellemdelene/abutmentet som to flade møtrikker der er sat mod hinanden. Det betyder at de kan bevæge sig. Der har selvfølgelig været et patent på den måde at forbinde delene med hinanden på, men det patent er udløbet, og man kan derfor få billige kopier fra fjernøsten. Man kan også kalde dem første generations tandimplantater.

De tætte er de nye tandimplantater, der har en konisk forbindelse mellem tandimplantat og mellemdel / abutment. Vi kan også kalde dem anden generations tandimplantater.

Den koniske forbindelse mellem to dele er den mest stabile forbindelse man har. Det er også den man bruger, når man bolter flymotorer fast på vingerne af et fly. Forbindelsen er så stærk, at hver motor kun sidder fastspændt med 3 bolte.

Det er også koniske bolte, der holder din bils dæk på plads. Hvis det var flade møtrikker, ville din bils dæk falde af efter få kilometer, og det er faktisk præcist det, der er problemet med første generations implantaterne. De tætte implantater er bare stadig under patentbeskyttelse, og derfor er de dyrere at bruge, og herfra kommer prisforskellen.

Hvad betyder så alt dette? Det betyder ganske enkelt, at enten er der bakterier inde i dine implantater, eller også er der ikke. Den biologiske betydning af det er at tætte implantater kan sættes under eller i niveau med knoglen, uden at knoglen forsvinder omkring implantatet.

Betydningen af at knoglen forsvinder: Når knoglen forsvinder eller trækker sig tilbage, trækker tandkødet sig tilbage, og det ser ikke altid godt ud. Specielt ikke oppe foran.

Tæt - utæt På markedet er der kun et implantat, der opfylder kravene til at være tæt, og det er Ankylos.

Dit valg? Vi skal ikke træffe valget for dig. Vi skal bare give dig valget, og nu har du grunden til at vi har billige men utætte og dyre men tætte implantater.

Tandimplantat monteret som erstatning for en mistet tand

Har du mistet en tand?

Så kan et tandimplantat være en rigtig løsning. Du kan se på det fra to sider rent umiddelbart. De to sider er den biologiske og den økonomiske. Jeg forudsætter at der er knogle nok til at tandimplantatet kan sættes.

Hvis begge nabotænder er intakte, så er et tandimplantat den biologisk rigtige løsning. Det er den biologisk rigtige løsning, fordi man undlader at bore på raske og sunde nabotænder, som man ellers ville gøre hvis valget og alternativet var i form af en tandbro.

Hvis den ene af nabotænderne er meget fyldt med fyldninger, eller allerede har en tandkrone, er du i lidt af et grænsetilfælde, hvor man kan forsvare både tandbro og tandimplantat, og igen gælder at tandimplantatet er biologisk overlegent, medens broen vinder økonomi-diskussionen.

Hvis begge nabotænder har tandkroner eller er kronetrængende ligger det ligefor at lave en 3-leddet tandbro. tandImplantatet må stadigvæk anses som den biologisk overlegne løsning fordi det altid er bedst at have enkelte tænder på enkelte rødder. Økonomisk er broen her den helt klare vinder, men stadig biologisk underlegen.

Hvorfor nu denne snak om biologi i forhold til økonomi?
Det er ganske enkelt, fordi det valg du træffer nu, har betydning for dine tænder i rigtig mange år frem. Jeg skal bare lave det, men du skel leve med det, og kun når du for alvor ved, hvad valget står imellem, er du i stand til at træffe det informerede valg, som jeg synes er meget vigtigt.

Jeg har ovenfor kun opstillet to kriterier - biologi og økonomi, men der er mange andre der bør indgå i en vurdering. Ting som alder, ønsker, er der knogle nok - eller skal der transplanteres eller genopbygges inden der kan sættes et tandimplantat, eller kan man gøre det samtidig? Tidsperspektiv, tændernes tilstand i samme og modsatte kæbe. Dine egne ønsker og forventninger. Der er faktisk flere endnu, og de hører alle med i en ordentlig og grundig rådgivning.

Tandimplantater som erstatning for flere manglende tænder

Har du mistet flere tænder?

Hvis du mangler flere tænder, og specielt hvis det er bagtil i kæben, er tandimplantater den oplagte løsning på at skabe det fundament det giver dig faste tænder i munden igen.

Her gælder også som for "enkelt-tandssituationen" at alle omgivelserne skal tages med i betragtning inden der laves en behandling.

Et ofte stillet spørgsmål, når man mangler f.eks. 3 tænder er: "Skal jeg så også have 3 tandimplantater? Også her er svaret måske, men ikke nødvendigvis.

Hvis du f.eks. mangler 3 tænder forskellige steder i munden, så kan 3 tandimplantater være nødvendige, men man skal stadig have muligheden for en alternativ tandbro-løsning i baghovedet.

Hvis du f.eks. mangler 3 tænder på stribe, kan det være at man kan nøjes med 2 tænder, men der kan være gode grunde til at vælge 3. Et eksempel herpå kunne være at du mangler 3 tænder bagtil i overkæben. Hvis man sætter 3 korte tandimplantater kunne man måske undgå opbygning i bihulen først, hvorimod det kunne være nødvendigt, hvis man skal nøjes med 2 tandimplantater.

Hvis du har fået lyst til en vurdering af os, kan du udfylde formularen oppe til højre på siden - så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Tandimplantater som erstatning for alle manglende tænder

Har du mistet alle tænderne?

Så kan vi også hjælpe dig! Men først skal jeg vide, hvad du ønsker dig. Det kan jo være alt fra at få sat underkæbeprotesen fast med to tandimplantater til at få sat alle tænderne fast. Enten så de sidder fast-fast, eller så de sidder fast, men sådan at du kan tage dem ud igen og gøre rent under dem.

Alle får den rigtige behandling:
Det kan lyde lidt flot, men det er jo rigtigt, hvis vi tilføjer følgende: Indenfor det budget vi får stillet til rådighed.

??? Det skønne er at alle kan hjælpes.???

Igen er vores opgave at give dig valget - og det er din at træffe det. Lidt småfilosofisk kan man sige at du altid vil træffe den rigtige beslutning, udefra der hvor du er i dit liv.

Det er muligvis ikke den optimale løsning set ud fra så mange andre synspunkter, men det er din "rigtige" løsning. Vores opgave er så at rådgive og vejlede dig, så den beslutning du træffer, træffes på så velinformeret grundlag som muligt, og med så langt et perspektiv som muligt, således at det du vælger, ikke står i vejen for en evt. senere behandling, men snarere er i forlængelse af den første beslutning.

Priser på tandimplantater i Slagelse

Utætte tandimplantater fås fra 6.500 kr.

Tætte tandimplantater fås fra 9.500 kr.

Hertil skal lægges mellemdele, kroner, bedøvelse og du skal vælge om du vil have en steril opdækning eller ej. Samt om du vil investere i en 3D scanning, så kirurgien bliver sikker og præcis.

Du skal også tænke på at det kan vise sig at være nødvendigt med knogleopbygning.

Slutteligt ved vi godt, at du kan få tandimplantaterne billigere andre steder og i udlandet. Vi kender godt de kvaliteter der arbejdes med mange af de steder, og har valgt ikke at tilbyde dem til dig af faglige grunde.

Men igen er dette ligesom at ringe til maleren og spørge hvad det koster at få malet. Han skal først vide hvad, hvor meget og hvor mange rum, og hvad ønsker du? Før han kan sige noget somhelst fornuftigt, og helst skal han have set det der skal males, hvis der skal være fornuft i tingene.

Som du kan se på de foregående afsnit her på siden, er der så mange ting, der kan have indflydelse på hvad der skal laves hos netop dig, og sluttelig er det jo ikke sikkert at et tandimplantat er den rigtige løsning hos dig. Det er her overblik og information kommer ind.

Vi sætter sikkerhed i højsædet frem for lav pris. Lidt ligesom hvis du skal flyve eller have indopereret hjerteklapper. Der er en grund til at ikke alle flyselskaber må lande i Europa, men det står da enhver frit for at flyve med dem.

Hvis du synes vi skal lære dig og din situation nærmere at kende for at give dig information om hvad vi kan gøre netop for dig, så send os en besked til højre på siden, og vi kontakter dig snarest.