Personalet hos Vestsjællands tandlægecenter i Slagelse.

Har du mistet en tand?

Så kan et tandimplantat være en rigtig løsning. Du kan se på det fra to sider rent umiddelbart. De to sider er den biologiske og den økonomiske. Jeg forudsætter at der er knogle nok til at tandimplantatet kan sættes.

Hvis begge nabotænder er intakte, så er et tandimplantat den biologisk rigtige løsning. Det er den biologisk rigtige løsning, fordi man undlader at bore på raske og sunde nabotænder, som man ellers ville gøre hvis valget og alternativet var i form af en tandbro.

Hvis den ene af nabotænderne er meget fyldt med fyldninger, eller allerede har en tandkrone, er du i lidt af et grænsetilfælde, hvor man kan forsvare både tandbro og tandimplantat, og igen gælder at tandimplantatet er biologisk overlegent, medens broen vinder økonomi-diskussionen.

Hvis begge nabotænder har tandkroner eller er kronetrængende ligger det ligefor at lave en 3-leddet tandbro. tandImplantatet må stadigvæk anses som den biologisk overlegne løsning fordi det altid er bedst at have enkelte tænder på enkelte rødder. Økonomisk er broen her den helt klare vinder, men stadig biologisk underlegen.

Hvorfor nu denne snak om biologi i forhold til økonomi?
Det er ganske enkelt, fordi det valg du træffer nu, har betydning for dine tænder i rigtig mange år frem. Jeg skal bare lave det, men du skel leve med det, og kun når du for alvor ved, hvad valget står imellem, er du i stand til at træffe det informerede valg, som jeg synes er meget vigtigt.

Jeg har ovenfor kun opstillet to kriterier - biologi og økonomi, men der er mange andre der bør indgå i en vurdering. Ting som alder, ønsker, er der knogle nok - eller skal der transplanteres eller genopbygges inden der kan sættes et tandimplantat, eller kan man gøre det samtidig? Tidsperspektiv, tændernes tilstand i samme og modsatte kæbe. Dine egne ønsker og forventninger. Der er faktisk flere endnu, og de hører alle med i en ordentlig og grundig rådgivning.