Personalet hos Vestsjællands tandlægecenter i Slagelse.

Har du mistet alle tænderne?

Så kan vi også hjælpe dig! Men først skal jeg vide, hvad du ønsker dig. Det kan jo være alt fra at få sat underkæbeprotesen fast med to tandimplantater til at få sat alle tænderne fast. Enten så de sidder fast-fast, eller så de sidder fast, men sådan at du kan tage dem ud igen og gøre rent under dem.

Alle får den rigtige behandling:
Det kan lyde lidt flot, men det er jo rigtigt, hvis jeg tilføjer følgende: Indenfor det budget jeg får stillet til rådighed.

Det skønne er at alle kan hjælpes.

Igen er vores opgave at give dig valget - og det er din at træffe det. Lidt småfilosofisk kan man sige at du altid vil træffe den rigtige beslutning, udefra der hvor du er i dit liv.

Det er muligvis ikke den optimale løsning set ud fra så mange andre synspunkter, men det er din "rigtige" løsning. Min opgave er så at rådgive og vejlede dig, så den beslutning du træffer, træffes på så velinformeret grundlag som muligt, og med så langt et perspektiv som muligt, således at det du vælger, ikke står i vejen for en evt. senere behandling, men snarere er i forlængelse af den første beslutning.