Personalet hos Vestsjællands tandlægecenter i Slagelse.

Billig/bedst - 2 kvaliteter

Pris er altid et utroligt interessant emne, og her skal vi efter bedste evne forsøge at oplyse om forskellene på de billige og de bedste tandimplantater.

De billige - kopierne
Er utætte! Patentet er udløbet og man kan få billige Kina/Korea kopier. Biologisk set mindre værdig. Økonomisk set lavest pris.

De dyre - originalerne
Er tætte! Patentet er stadig i kraft, og man kan kun få de originale fra Tyskland. Biologisk set overlegen. Økonomisk set dyrere.

Hvorfor er originalerne dyrere?
De oprindelige implantater, som man lavede tilbage i 1965 var forbundet til mellemdelene/abutmentet som to flade møtrikker der er sat mod hinanden. Det betyder at de kan bevæge sig. Der har selvfølgelig været et patent på den måde at forbinde delene med hinanden på, men det patent er udløbet, og man kan derfor få billige kopier fra fjernøsten. Man kan også kalde dem første generations tandimplantater.

De tætte er de nye tandimplantater, der har en konisk forbindelse mellem tandimplantat og mellemdel / abutment. Vi kan også kalde dem anden generations tandimplantater.

Den koniske forbindelse mellem to dele er den mest stabile forbindelse man har. Det er også den man bruger, når man bolter flymotorer fast på vingerne af et fly. Forbindelsen er så stærk, at hver motor kun sidder fastspændt med 3 bolte.

Det er også koniske bolte, der holder din bils dæk på plads. Hvis det var flade møtrikker, ville din bils dæk falde af efter få kilometer, og det er faktisk præcist det, der er problemet med første generations implantaterne. De tætte implantater er bare stadig under patentbeskyttelse, og derfor er de dyrere at bruge, og herfra kommer prisforskellen.

Hvad betyder så alt dette?
Det betyder ganske enkelt, at enten er der bakterier inde i dine implantater, eller også er der ikke. Den biologiske betydning af det er at tætte implantater kan sættes under eller i niveau med knoglen, uden at knoglen forsvinder omkring implantatet.

Betydningen af at knoglen forsvinder:
Når knoglen forsvinder eller trækker sig tilbage, trækker tandkødet sig tilbage, og det ser ikke altid godt ud. Specielt ikke oppe foran.

Tæt - utæt
På markedet er der kun et implantat, der opfylder kravene til at være tæt, og det er Ankylos. 

Dit valg?
Vi skal ikke træffe valget for dig. Vi skal bare give dig valget, og nu har du grunden til at vi har billige men utætte og dyre men tætte implantater.