Dental Festival & Awards 2018 - vinderen fra Slagelse

Årets arbejdsplads 2018

Fredag 3. april 2018 deltog Vestsjællands Tandlægecenter i Dental Festival & Awards (DFA) sammen med mere end 1.000 andre deltagere.
DFA blev afholdt i Fredericia, og var arrangeret af Dentanet. Festival’en var den første af sin art og en spændende blanding af kurser for hele teamet, udstilling og awardshow og den trak deltagere og gav awardvindere fra hele skandinavien.

Vi vandt i kategorien: Årets arbejdsplads. Med prisen fulgte en check på 7500,- som vi nu er ved at finde anvendelse for.
Indstillingen var lavet af to medarbejdere, der uafhængigt af hinanden hver havde indstillet klinikken til prisen.

Udvælgelsen af vinderne blev foretaget af Lundbeck’s Global HR manager. 

Årets arbejdsplads 2018 - Vestsjællands Tandlægecenter i Slagelse

En god arbejdsplads er betinget af mange forskellige faktorer, der for den enkelte medarbejder kan have større eller mindre betydning. Det er summen af alle arbejdspladsens styrker og goder fratrukket eventuelle mindre gunstige forhold, der overordnet tegner den samlede værdi af arbejdspladsen....her kommer beskrivelsen af min arbejdsplads - Vestsjællands Tandlægecenter - og hvorfor det er den bedste!

På Vestsjællands Tandlægecenter er der ikke meget, der er overladt til tilfældighederne, og det er helt i den positive forstand.
Vi tror på, at hvis vi har et fælles værdigrundlag at arbejde ud fra, så får vi den bedste arbejdskultur, som muliggør, at vi kan opnå vores fælles mål.

Hos os er vores værdigrundlag sjov, tryghed og integritet. Med disse kerneværdier arbejder vi for at give vores patienter tryghed med deres tænder i tide!
Vi arbejder i en flad struktur, hvor ingen er mere værd end andre. Vi er gensidigt afhængige af hinanden og hjælper hinanden, og netop derfor har vi følelsen af at “danse” sammen, når teamet samarbejder. Det er en følelse, som vi er helt beviste om, og stræber efter hver dag!

Klinikken er rammen om de ansattes hverdag - og da jobbet jo optager en meget stor del af vores fritid - er det helt bevidst, at det skal være et godt sted at være både fysisk og psykisk.

Klinikken er også rammen for den behandling vi tilbyder vores patienter. Derfor bærer klinikkens indretning og design præg af at være indrettet med perfektion og sans for detaljerne således, at der overfor patienterne - fra de træder ind på klinikken til de er færdigbehandlet - opleves en sammenhæng mellem klinikkens udformning, personalets omsorg og det tandlægearbejde der udføres.

At de fysiske rammer på denne måde er gennemførte og helt i top er også en betingelse for, at arbejdspladsen kan fyldes op med arbejdsglæde!

... og arbejdsglæden sprudler på Vestsjællands Tandlægecenter. Det gør den i særdeleshed fordi, der findes et enestående miljø for trivsel og vækst. Jeg vil kalde min arbejdsplads for et væksthus.

På Vestsjællands Tandlægecenter dyrkes den kreative tænkning, og derfor er idérigdommen stor i hele teamet. Gode ideer og gennemtænkte løsninger bliver taget imod med åbent sind - og alle har lige ret til at komme med indspark - store som små. Der er faktisk en forventning om, at man bidrager med det man kan. Dermed løfter vi alle et ansvar overfor hinanden og vores arbejdsplads.
Der bliver aldrig sagt nej til en anmodning om at igangsætte noget nyt, hvis det potentielt kunne bidrage til vækst eller trivsel.


På Vestsjællands Tandlægecenter er man ikke bange for at tage beslutninger, men det betyder dog også, at vi af og til står i en situation, hvor udfaldet ikke blev som forventet - men man lærer jo af sine fejl... man skal bare ikke gentage den samme fejl for mange gange ;-)

Jeg vil mene at grunden til, at min arbejdsplads er den bedste, er ånden eller sjælen på klinikken. Den er ikke bare opstået tilfældigt - nej den er helt bevidst blevet dyrket. Der er nøje udvalgt helt unikke forædlede frø, som er blevet sået i den næringsrige muld, og herefter passet og plejet, for at give optimale vækstbetingelser.

Alle på Vestsjællands Tandlægecenter er begyndt, som små umodne frø, der har fået lov til at spire og gro. I de tilfælde hvor væksten er gået hurtigt, og der har været brug for en støttepind, så har den altid været der i form af en kollega eller i form af Henrik, som er en enestående støtte for dem, der ønsker at udvikle sig som medarbejder eller menneske.

...og vi er mennesker, og bliver værdsat som de personer vi er. Vi har en arbejdsplads, der drager omsorg for os som mennesker og ikke “bare” som medarbejdere. Hvis mennesket i medarbejderen mistrives, så er der altid hjælp at hente, og det gør, at det psykiske arbejdsmiljø er enestående.

Jeg arbejder på en klinik, hvor der er ubegrænsede muligheder for at udvikle sig både fagligt og menneskeligt. Jeg er en del af et dygtigt team, der er årsagen til, at vores patienter tilbydes omsorg og god behandling - og det er samlet set årsagen til, at jeg går glad på arbejde hver dag.

Vestsjællands Tandlægecenter er skabt af Henrik Harmsen, og han har haft tankerne om, hvilken arbejdsplads han har ønsket at skabe, og evnen til at sætte handling bag. Resultatet er blevet den bedste arbejdsplads...