Personalet hos Vestsjællands tandlægecenter i Slagelse.

Få dit smil tilbage på en gang - eller i etaper

Vi har sjældent mødt mennesker, for hvem smilet ikke var vigtigt. Flere af vores patienter har bygget deres smil op over en årrække. På den måde har de fordelt tiden i tandlægestolen, men også udgiften.

Du bestemmer selv
Hvad enten man går den ene, anden eller tredje vej til et nyt smil, eller om smilet skal laves på en gang eller i etaper, så starter det hele med en samtale. Denne samtale kalder vi for en behandlingssamtale.

Vi kan hjælpe dig
I Smile Centeret hos Vestsjællands Tandlægecenter i Slagelse genskaber vi dit tabte bid, og giver dig flotte nye tænder i hele munden. Ikke nødvendigvis på en gang - men efter en nøje gennemtænkt plan.